Fietsen naar het werk

Ken je je facts and figures over fietsen? We hebben we wat leuke fietsfeiten verzameld. Met dank aan: www.fietsennaarhetwerk.nl

De fiets is duurzaam

 • De CO2-uitstoot van één reizigerskilometer van een elektrische fiets is 26x zo klein als die van een auto.
 • Een automobilist neemt 7x zoveel plek in als een fietser.
 • Een langs de weg geparkeerde auto neemt 8x zoveel ruimte in beslag als een fiets in een fietsenrek. Een auto op een parkeerterrein neemt maar liefst 16x zoveel ruimte in.
 • 71% van de verplaatsingen korter is dan 7,5 kilometer.
 • Van deze korte ritten wordt 26% gelopen en 37 % gefietst. Voor 36% van deze korte ritten wordt de auto gebruikt.
 • Ieder jaar zouden 10.000 levens gespaard blijven als in alle belangrijke Europese steden evenveel gefietst zou worden als in Kopenhagen. Daarnaast zou dat werk opleveren voor 76.600 mensen. ….en gezond!

Regelmatig een half uur per dag fietsen, zorgt voor:

 • fitheid neemt toe met 13 %
 • ziekteverzuim neemt af met 1,3 dagen per jaar
 • de fiets wordt door tweederde (67 %) van alle Nederlanders in verband gebracht met vreugde. Tijdens fietsen maak je de hormonen endorfine en serotine aan, die je met antidepressiva ook aanmaakt. Fietsen is dus een antidepressiva, echter zonder negatieve bijwerkingen. Ook gaat fietsen het verval van het brein tegen.

…fietsen voor de zaak

 • Volgens schattingen van de Bovag en ANWB worden er jaarlijks zo’n 200.000 bedrijfsfietsen verkocht. 
 • Van de 1,2 miljoen dagelijkse treinreizigers komt ongeveer 40 tot 45% met de fiets naar het station.
 • Een leaserijder is ruim 5 keer zo duur is als een ov-forens en maar liefst 32 keer zo duur als een fietsende medewerker.

Steeds vaker op de fiets

 • Het fietsgebruik is vooral toegenomen voor woon-werkverplaatsingen en voor verplaatsingen naar en van onderwijsinstellingen.
 • Vooral vrouwen zijn vaker de fiets gaan gebruiken. Bij mannen is de groei beperkter. 
 • Een groot deel van het toegenomen fietsgebruik komt voor rekening van de e-fiets.
 • Steeds meer Nederlanders fietsen regelmatig van en naar het werk, blijkt uit een enquête die Bosch liet uitvoeren bij 1.000 Nederlanders. 
 • Meer dan de helft (55%) vindt de elektrische fiets een goed alternatief voor het woon-werkverkeer en 68% zou van de e-bike gebruik maken, mocht deze door de werkgever als bedrijfsfiets ter beschikking worden gesteld.
 • 33% van de Nederlanders fietst het hele jaar door, terwijl 61% het meest ’s zomers fietst. De fiets is snel In de grotere steden (vanaf 100.000 inwoners) is een fietser meer dan 10% sneller. Bij verplaatsingen met afstanden tot 3 kilometer wint de fiets bijna altijd.