Spelregels

  • De actie ‘Deel een BMW met je MT’ is bedoeld voor managementteams van organisaties die convenantpartner zijn van Bereikbaar Haaglanden.
  • Uw organisatie heeft minimaal 15 medewerkers en minimaal 3 MT-leden.
  • U ziet mogelijkheden voor de inzet van één of meer deelauto’s in uw organisatie.
  • De actie start in februari 2017.
  • Aan de actie kunnen 12 organisaties meedoen.
  • De BMW i3 wordt gedeeld binnen de organisatie door meerdere MT-leden.
  • Na aanmelding via het aanmeldformulier neemt Bereikbaar Haaglanden contact op om in te plannen wanneer uw organisatie de BMW i3 een week leent.
  • Is uw organisatie ingepland, dan is uw deelname aan de actie definitief.
  • U vult na de deelauto-week een vragenlijst in over uw ervaringen met de auto.
  • Na 1 week draagt u de auto zelf over aan de volgende deelnemende organisatie. De afspraak hiervoor plant u in overleg met Bereikbaar Haaglanden.

‘Deel een BMW met het MT’ is een initiatief van Ga3.0. Ga3punt0.nl is een platform van Bereikbaar Haaglanden om - samen met u - de bereikbaarheid in onze regio te verbeteren.

Heeft u nog vragen? Mail dan naar acties@ga3punt0.nl